Get Adobe Flash player

Otel Ekipmanlar?

May?s 2010 Y?l?nda Kurulan Firmam?z ilk hedef olarak Otel ekipmanlar? aras?nda bir hotelin prestijinin aynas? olan buklet malzemelerinde birçok ürünün üretimini yaparak ihracata yönelmi?tir.

?hracatta at?lan tohumlar meyvesini zaman içerisinde vermi? olup Mart 2011 Tarihi itibariyle iç piyasan?n istekleri üzerine iç piyasayada ilk ad?m?n? atm??t?r.

Firmam?z, ba?ta oteller olmak üzere hastane , spa merkezi ,güzellik ve spor salonlar?na,ayr?ca tek kullan?ml?k ürünlerin ve buklet malzemesinin ihtiyac? olan  tüm kurumlara hizmet vermektedir.

Amac?m?z ; Otel oda banyo buklet malzemeleri'nde mü?terilerimizin sürekli ve ayn? kalitede ürün aray???n? en makul fiyatlarla zaman?nda sunmakt?r.

Otel Terli?i ihtiyaçlar?n? kaliteli bir ?ekilde en makul fiyatla birle?tirmektir.

Bizler Buklet Malzemeleri ihtiyac?n?n piyasada zaman?nda ve ayn? kalitede tekrardan ne kadar zor sa?land???n?n fark?nday?z.

Bu yüzden buklet malzeme ihtiyac?n?z? kar??larken olabilecek en uzun süreyi size vermekteyiz. Zira kimseye mahçup olmak istemeyiz.

Gelen talepler do?rultusunda model,renk,tasar?m ve ambalaj haz?rlayarak istenilen konsepti haz?r hale getirmekteyiz.